Hoogste punt Troelstraschool Amsterdam bereikt

Mooi moment

De bouw van de Troelstraschool in Amsterdam heeft dinsdag 6 december het hoogste punt bereikt. Dit is natuurlijk gevierd met alle bouwers op de bouwplaats,  de leerlingen en het team van de school. Voor een aantal leerlingen was een speciale rol weggelegd.  Zij mochten ter ere van dit bijzondere moment confetti de lucht in schieten. Vervolgens kregen ze nog een rondleiding door hun nieuwe schoolgebouw.Het voltallige bouwplaatspersoneel ontving een attentie uit naam van HEVO en de Troelstraschool. Nogmaals bedankt hiervoor namens alle bouwers.

Project

De Pieter Jelles Troelstraschool is te klein geworden voor de school met meer dan 750 leerlingen. Tevens was het gebouw erg verouderd. De keuze is gemaakt om de school te slopen en een nieuw schoolgebouw te realiseren, waar ruimte is voor 750 leerlingen en alle medewerkers dat voldoet aan alle eisen van nu. De school wordt naar verwachting in juni 2017 opgeleverd.