Nieuwbouwplannen bij café Van Otten in Rietmolen

Jarenlang zijn er al plannen om de woningbouw in Rietmolen een nieuw impuls te geven. En in dat kader is er goed nieuws. Onlangs besloot de gemeente Berkelland positief om de bouw van vier woningen en drie appartementen mogelijk te maken op de locatie van café Van Otten in Rietmolen. De woningen worden achter op het terrein aan de Schipbeek gerealiseerd. De appartementen komen boven het café van Otten; het café an sich blijft op die manier ook gebruikt. Het plan kwam op initiatief van de eigenaar en Aannemersbedrijf Kormelink tot stand en wordt uitgevoerd met de initiatiefnemer van het naastgelegen project “de Maalderij”.

De vraag naar nieuwbouwwoningen in Rietmolen is niet nieuw en ook zeker niet ‘vreemd’. Sterker nog; de vraag naar woningen binnen (de kleinere) dorpen in omliggende omgevingen neemt meer en meer toe. Het grote probleem is echter dat er weinig doorstroom is, waardoor mensen elders gaan rondkijken. Zonde: de vergrijzing neemt toe en jonge mensen trekken weg.

Andere invulling terrein en bovenwoning Van Otten
Direct naast de locatie Maalderij ligt café Van Otten; alom bekend in Rietmolen. Hoewel het café een belangrijke functie heeft voor het dorp, is dat voor het achtergelegen terrein een ander verhaal. Daarom keek de eigenaresse naar mogelijkheden om hier een andere invulling voor te bedenken. Toen de nieuwplannen over de Maalderij-locatie duidelijk werden, ontstond daar een kans.

Bestaande plan samenvoegen
En deze kans pakte goed uit. De betrokken partijen (Kormelink, Van Otten) en Rob Spikker als initiatiefnemer van het plan de Maalderij, maakten gezamenlijk een plan voor de totale transformatie van de nieuwbouwlocatie. Uitkomst? De sloop van de feestzaal, met als doel om er vier nieuwbouwwoningen op te zetten. En daarbij ook nog de komst van drie appartementen in de bovenwoning van het café. De gemeente Berkelland stemde positief in met het plan Samen met het naastgelegen plan ontstaat er een transformatie waarbij er in totaal acht nieuwwoningen en negen appartementen worden gerealiseerd.