MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouwsector

U hoort de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vrijwel dagelijks. Ook Aannemersbedrijf Kormelink geeft inhoud aan de maatschappelijke rol die ze inneemt in de samenleving. Een rol die heel natuurlijk aanvoelt overigens want veel aspecten rond goed werkgeverschap en verantwoord omgaan met de omgeving, zit van nature al in onze genen. Het past bij het noaberschap zoals we dat al generaties lang kennen in Twente en in de Achterhoek. Maar goede gewoontes kunnen natuurlijk altijd beter.

Duurzaam ontwikkelen van mensen, milieu en opbrengstuntitled2

People
Mensen opleiden vormt een integraal onderdeel van Aannemersbedrijf Kormelink. We leiden de eigen medewerkers voortdurend op via bijscholing en cursussen. Hetzelfde geldt voor mensen buiten de organisatie, zoals stagiaires en studenten. Ook ‘mens en veiligheid’ krijgen veel aandacht bij Kormelink. Dit is een continu aandachtspunt voor eigen medewerkers en voor derden. Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit sponsoring en vrijwillige inzet bij lokale en regionale instanties en verenigingen.

Planet
Al tijdens de voorbereiding van elke bouwproject houdt Kormelink rekening met milieuaspecten. In samenwerking met de architect, ontwikkelen we vooral energiezuinige of zelfs CO2 neutrale gebouwen. Om dit te bereiken passen we duurzame materialen toe in woningen, kantoren en appartementen. Kormelink werkt met duurzaam geproduceerd hout volgens verschillende keurmerken. Dit verzekert dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Een concreet voorbeeld van een energiebesparing is het plaatsen van warmteterugwinsystemen en warmtepompinstallaties. Ook bij groot onderhoud en in renovatieprojecten voeren we maatwerk verbeterpakketten uit. Alleen al door optimale isolatie doet Kormelink een laag energielabel stijgen tot energielabel A of B. Daarmee is uw investering snel terugverdiend.

Profit
Bij het inkoopproces besteedt Kormelink ruimschoots aandacht aan kwaliteit, milieu en kostenbesparing. We houden transportkosten laag door efficiënte planning. Waar mogelijk combineren we transport van mensen, materialen en bouwonderdelen. We betrekken partners bij de keuze van duurzame en energiezuinige middelen. Samen zijn we ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een prettige en gezonde leefomgeving. Voor nu maar ook voor de toekomst. Graag denken we met u mee over toepassing van MVO in uw situatie.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het belang van duurzaamheid in de samenleving wordt steeds groter en men wordt hier steeds meer bewust van. Ook in de bouwwereld zal met het ontwikkelen en bouwen rekening moeten worden gehouden met de omgeving. Wij hechten daarom ook veel waarde aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel in het proces als in het gebruik van materialen.

bouwkraan 04  Groenlo bouw 006

Duurzame inzetbaarheid – ESF subsidie

In hflag_yellow_high-750x410et voorjaar van 2016 heeft Aannemersbedrijf Kormelink met alle medewerkers een project doorlopen, gericht op de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Wij stimuleren onze medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling en groei door actief en gestructureerd HRM-beleid in te zetten. Wij zien dit als een belangrijke stap om onze bedrijfsperformance verder te optimaliseren voor onze klanten en medewerkers aan ons te binden. Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds.

Meer weten over Aannemersbedrijf Kormelink?

Mail of bel 0545 22 12 81 voor een afspraak. We maken graag en vrijblijvend tijd voor u vrij.