Certificaten

 

Bouwend Nederland

bouwendnederland_logo

Aannemersbedrijf Kormelink is aangesloten bij Bouwend Nederland. Zo weet u zeker dat uw aannemer beschikt over de juiste diploma´s en vergunningen.
                                                                                                                                         
Woningborg
 Woningborg
Aannemersbedrijf Kormelink is in het bezit van het waarborgcertificaat. Het Woningborg-certificaat biedt de koper de zekerheid dat de afbouw en het herstel zijn gewaarborgd.
                                                                                                                                         
ISO-certificaat
 iso_9001_logo-01
De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aannemersbedrijf Kormelink is in het bezit van het ISO 9001-certificaat.
                                                                                                                                         
VCA**-certificaat
 VCA logo
De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers is een norm waarmee wij kunnen aantonen dat wij o.a. aan de wet- en regelgeving voldoen, zoals de ARBO-wet.
                                                                                                                                         
PEFC-certificaat
PEFC-LOG-GPmetcode
PEFC is wereldwijd het grootste keurmerk voor hout en papier. Het doel van het keurmerk is duurzaam bosbeheer te bevorderen om zo het aandeel hout en papier uit goed beheerde bossen te vergroten.
                                                                                                                                         
Komo Keurmerk 
 KOMO
KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, o.b.v. objectieve maatstaven. De producten voldoen aan het Bouwbesluit, Besluit bodemkwaliteit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen.
                                                                                                                                         
SBIB code
 sbib
Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode dat met name betrekking heeft op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten.
                                                                                                                                         
Erkend Leerbedrijf – SBB
 
Voor een goede praktijkopleiding worden leerlingen vanuit het opleidingscentrum geplaatst bij erkende leerbedrijven. Aannemersbedrijf Kormelink is een erkend leerbedrijf.