Certificaten

Bouwend Nederland

Aannemersbedrijf Kormelink is aangesloten bij Bouwend Nederland. Zo weet u zeker dat uw aannemer beschikt over de juiste diploma´s en vergunningen.

www.bouwendnederland.nl

Woningborg

Aannemersbedrijf Kormelink is in het bezit van het waarborgcertificaat. Het Woningborg-certificaat biedt de koper de zekerheid dat de afbouw en het herstel zijn gewaarborgd.

www.woningborggroep.nl

ISO-certificaat

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aannemersbedrijf Kormelink is in het bezit van het ISO 9001-certificaat.

www.iso.org

VCA**-certificaat

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers is een norm waarmee wij kunnen aantonen dat wij o.a. aan de wet- en regelgeving voldoen, zoals de ARBO-wet.

www.vca.nl

FSC®-certificaat

Het FSC-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven.

http://www.fsc.nl/nl-nl

PEFC-certificaat

PEFC is wereldwijd het grootste keurmerk voor hout en papier. Het doel van het keurmerk is duurzaam bosbeheer te bevorderen om zo het aandeel hout en papier uit goed beheerde bossen te vergroten.

www.pefcnederland.nl

Komo Keurmerk

KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, o.b.v. objectieve maatstaven. De producten voldoen aan het Bouwbesluit, Besluit bodemkwaliteit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen.

www.komo.nl

SBIB code

Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode dat met name betrekking heeft op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten.

www.sbib.nl

Erkend Leerbedrijf – SBB

Voor een goede praktijkopleiding worden leerlingen vanuit het opleidingscentrum geplaatst bij erkende leerbedrijven. Aannemersbedrijf Kormelink is een erkend leerbedrijf.

www.s-bb.nl

Erkend Leerbedrijf – Ecabo

ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Samen vormen wij de schakel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

www.ecabo.nl