PJ Troelstraschool in Amsterdam feestelijk geopend

Opening Troelstraschool

Alhoewel er al sinds het nieuwe schooljaar met veel plezier les wordt gegeven op de Pieter Jelles Troelstraschool in Amsterdam, is de school nu ook feestelijk geopend door de wethouder van Onderwijs Simone Kukenheim. Samen met de bestuurder van STWT Joke Middelbeek en de directrice van de school Linda Meijer knipten zij vervolgens gezamenlijk het lint door en liepen de pianotrap af. Vrolijke muziek klonk in de hal. Deze pianotrap is uniek te noemen: het is namelijk de eerste pianotrap in een basisschool.  

Het is een duurzame en toekomstbestendige school geworden, waar ruim 750 leerlingen naar school gaan. In deze school zitten meerdere (flexibele) lokalen en leerpleinen voor het basisonderwijs, een voorschool met twee groepen en een ruime gymzaal. Wij wensen het team en de leerlingen heel veel werk- en leerplezier in hun nieuwe school!