Nieuwbouw 28 grondgebonden woningen Meester Leppinkstraat in Eibergen

Alles naar wens

De Meester Leppinkstraat in Eibergen dankt zijn naam aan een vroegere hoofdonderwijzer van een plaatselijke openbare school. Op deze locatie bouwden we in opdracht van woningbouwcorporatie ProWonen 28 eigentijdse woningen

De nieuwbouw diende ter vervanging van 30 verouderde woningen die op dezelfde locatie eerder al waren gesloopt. Door het aantal woningen te verminderen en de verkaveling aan te passen is dit gebied nu minder dicht bebouwd. Dit leidt tot een verbetering van het woonmilieu.

De gemeente Berkelland gaf de bewoners veel inspraak, ook met betrekking tot hoe hun straat eruit zou gaan zien. De wensen van de bewoners werden meegenomen in de grondige herinrichting van de straat, die bij de uitvoering van het bouwplan meteen werd meegenomen.

Door het aantal woningen te verminderen en de verkaveling aan te passen is dit gebied nu minder dicht bebouwd.

Oog voor mens en omgeving

Wij zien maatschappelijk verantwoord ondernemen niet als een lastige verplichting. Het is iets dat in onze genen zit. Wij maken bewuste keuzes om de juiste balans te bereiken tussen bedrijf en omgeving en geven inhoud aan onze maatschappelijk rol. Daarbij horen wat ons betreft ook goed werkgeverschap en duurzame samenwerking met de lokale bevolking, partners en toeleveranciers.

Een droomhuis

voor het leven

Een ontwerp dat aansluit bij de wensen en eisen van de opdrachtgever én bewoners die zich optimaal thuis voelen in de nieuwe woning. Dat is ons doel met seriematige woningbouw. We streven naar een persoonlijke en intensieve samenwerking. De werkzaamheden stemmen we optimaal op elkaar af, zodat we in een korte tijd (grootschalige) projecten opleveren.

Geïnspireerd geraakt?

Corperate Brochure Bekijk de brochure digitaal
boekwerk