Nieuwbouw sporthal De Slag in Hardenberg

Alle ruimte om te sporten

In opdracht van de gemeente Hardenberg bouwden we de nieuwe sporthal De Slag. Met deze nieuwbouw werd de realisatie van de plaatselijke SPORTBLVD afgerond. Hardenberg beschikt nu over alle gewenste capaciteit voor sportonderwijs en binnensport.

De sporthal is tegen het bestaande zwembad De Slag aan gebouwd. De nieuwe hal telt drie sportzalen en in totaal zes kleedkamers. Op de tribune is ruimte voor 150 toeschouwers. Net als het zwembad voldoet de hal aan de toegankelijkheidseisen die gesteld worden voor het Internationaal Toegankelijkheids Symbool en het zogenoemde ‘inclusief-beleid’. We moesten dus ook maatregelen treffen om de continuïteit van het zwembad te waarborgen, denk alleen al aan overlast en toegankelijkheid.

Het ging hier om een zogenaamd Design, Build & Maintain-project, oftewel een project waarin wij ook hebben meegedacht over het ontwerp, onderhoud en exploitatiekosten. Hierbij kunnen wij op verantwoorde wijze 25 jaar onderhoud voor het pand uitvoeren. Zo wordt twee derde van de energievraag gerealiseerd met restwarmte van de nabijgelegen Wavin-fabriek. Verder is er gekozen voor hoogwaardige en onderhoudsarme verlichting, materialen en afwerking. De witte dakbedekking voorkomt dat het gebouw ’s zomers te heet wordt.

Hierbij kunnen wij op verantwoorde wijze 25 jaar onderhoud voor het pand uitvoeren.

Oog voor mens en omgeving

Wij zien maatschappelijk verantwoord ondernemen niet als een lastige verplichting. Het is iets dat in onze genen zit. Wij maken bewuste keuzes om de juiste balans te bereiken tussen bedrijf en omgeving en geven inhoud aan onze maatschappelijk rol. Daarbij horen wat ons betreft ook goed werkgeverschap en duurzame samenwerking met de lokale bevolking, partners en toeleveranciers.

Een nieuw gebouw

voor het leven

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van utiliteitsbouwprojecten. Multifunctionaliteit, duurzaamheid en Total Cost of Ownership (TCO) zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. We zijn in staat om onze klanten van initiatiefase tot en met het onderhoud en beheer op een professionele wijze te bedienen. Daarbij maken wij heldere keuzes en afspraken op het gebied van taakverdeling en projectmanagement.

Geïnspireerd geraakt?

Corperate Brochure Bekijk de brochure digitaal
boekwerk