Samenwerkingscontract met De Woonplaats

Uniek samenwerking tussen De Woonplaats en Aannemersbedrijf Kormelink

Na het groot onderhoud van 117 woningen in het project Stevenfenne, gaat Aannemersbedrijf Kormelink ook het totale onderhoud van het complex, bestaande uit reparatie-, mutatie- en planmatig onderhoud uitvoeren.

Onderhoudscontract
Woensdag 14 oktober is het onderhoudscontract getekend door Frans Kooiker van De Woonplaats en Walter Kormelink van Aannemersbedrijf Kormelink B.V. Met dit contract gaan de bedrijven een samenwerking aan voor het totale onderhoud van de 117 woningen van het project Stevenfenne. Op basis van Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud (RGVO) is het onderhoudsplan voor de komende 25 jaren gemaakt. Per bouw- en installatiedeel is vastgelegd aan welk kwaliteitsniveau het de komende 25 jaar dient te voldoen.

Groot onderhoud
Het onderhoudscontract  vloeit voort uit het in 2014 uitgevoerde groot onderhoud aan de 117 woningen aan de Boekweitstraat, Gerststraat, Stevenfennestraat en de Wicher Nijkampstraat. Maatregelen bestonden uit het aanbrengen van dak- en gevelisolatie, nieuwe kozijnen met HR++-glas, een HR cv-ketel en isolatiemaatregelen in de schil van de woning.
Daarnaast werden alle badkamers vernieuwd. Bewoners waren positief over de aanpak van het groot onderhoud door De Woonplaats en Aannemersbedrijf Kormelink. De cijfers spreken voor zich: van een mager rapportcijfer van een 5,4 voor de oude situatie van de woning naar een dikke 7,7 voor de nieuwe situatie.

Vertrouwen
Resultaatgericht Vastgoedonderhoud staat of valt met vertrouwen. De Woonplaats en Aannemersbedrijf Kormelink hebben hetzelfde doel: kwalitatief goed en duurzaam onderhoud op basis van een van tevoren afgesproken resultaat. Wederzijds vertrouwen is het sleutelwoord bij RGVO. De Woonplaats is verzekerd van een goed resultaat, beperkte risico’s en budgetzekerheid, anderzijds heeft Kormelink het voordeel flexibel met onderhoudsactiviteiten om te kunnen gaan.

Unieke samenwerking
De werkzaamheden worden in zijn geheel uitgevoerd door Kormelink Service & Onderhoud. Hierbij hanteert de servicedienst van het aannemersbedrijf minimaal hetzelfde serviceniveau als De Woonplaats. Voor huurders verandert er dus niets, zij zullen hun repartieverzoek melden bij De Woonplaats. Achter de schermen pakt Kormelink Service & Onderhoud het verzoek verder op en voert het uit.

Een unieke samenwerking tussen de twee partijen!