Start bouw Pieter Jelles Troelstraschool Amsterdam

De bouw is gestart!

Met de plaatsing van het bouwbord is de nieuwbouw van de Pieter Jelles Troelstraschool in Amsterdam gestart. Deze nieuwbouw betreft een school voor het basisonderwijs, een voorschool met 2 groepen en een gymzaal.

Project

De Pieter Jelles Troelstraschool is te klein geworden voor de school met meer dan 750 leerlingen. Tevens was het gebouw erg verouderd. De keuze is gemaakt om de school te slopen en een nieuw schoolgebouw te realiseren, waar ruimte is voor 750 leerlingen en alle medewerkers dat voldoet aan alle eisen van nu. Inmiddels is de voormalige school gesloopt en zijn de bouwmedewerkers begonnen met de bouw van het nieuwe schoolgebouw. Het doel is dat het nieuwe schoolgebouw medio 2017 in gebruik wordt genomen.