Start leggen van de derde verdiepingsvloer en tevens dakvloer van Integraal Kindcentrum Rijnvliet

IKC Rijnvliet
In Utrecht is er vanochtend gestart met het leggen van de derde verdiepingsvloer en tevens dakvloer van Integraal Kindcentrum Rijnvliet.
In het gebouw is het de bedoeling dat opvang en onderwijs één geheel vormen. Het kindcentrum wordt een open gebouw zodat er veel contact is tussen binnen en buiten. Het kindcentrum gaat straks echt deel uitmaken van de nieuwe wijk Rijnvliet.